יום שני, 27 בינואר 2020

תקופת תחזוקה בביטוח קבלנים


בטרם נסביר מהי תקופת התחזוקה בביטוח עבודות קבלניות אבקש להבהיר כי מועד סיום פוליסה לביטוח קבלנים מסתיים או כאשר מתבצעת מסירה למזמין העבודה או בתום תקופת הביטוח כמצוין בדפי הרשימה של פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות, (המוקדם מבין השניים).

המשמעות של תקופת התחזוקה בפוליסת כל הסיכונים קבלנים או בשמה הנוסף, ביטוח עבודות קבלניות איננה הארכת תקופת הביטוח!

מאחר ומיום שנמסרה העבודה (לפעמים המסירה הינה בשלבים) נחויב הקבלן למתן אחריות עבור העבודות שביצע, לעיתים עליו לשוב לאתר, לאחר שהוא כבר נמסר למזמין ולתקן ליקויים אשר התגלו תוך כדי שימוש בפרויקט.

ליקויים אלו יכולים לבוא לידי ביטוח במערכת החשמל, מערכת האינסטלציה, מערכות בטיחות ועוד.


כזכור, הקבלן יצא כבר מהשטח, אין לו יותר פעילות באתר, עובדיו לא נמצאים באתר ובנוסף פוליסת הביטוח כבר הסתיימה ועל כן אין לו זיקה לאותו הרכוש פרט למחויבות שלו לתיקון הליקויים.
אותה תקופה בה מחויב הקבלן לתקן את הליקויים נקראת תקופת תחזוקה כהגדרתה בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

מה מכסה הביטוח בתקופת התחזוקה בביטוח קבלנים? הפוליסה תיתן מענה לנזקים העלולים להיגרם לצד שלישי, נזקים העלולים להיגרם לבעלים של הפרויקט כל זאת כתוצאה כמובן מתיקון הליקויים בתקופת התחזוקה. (למען הסר ספק עלות התיקון עצמה איננה נכללת בהרחבה זאת).
בפוליסת ביטוח קבלנים ניתן לרכוש כיסוי עבור תקופת התחזוקה בגרסאות שונות
בכפוף לתשלום פרמיה.
  1. משך תקופת התחזוקה – ניתן לרכוש תקופת תחזוקה בת 12 חודשים, 24 חודשים ובמקרים מסוימים ניתן לרכוש תקופת תחזוקה לפרק זמן ספציפי וזאת בהתאם לדרישות המבוטחים. לדוגמא, קבלן הבונה מבנה למגורים ומחויב לתת מענה לתקופות ארוכות יותר וזאת בהתאם לחוק המכר.
  2. תקופת תחזוקה רגילה או תקופת תחזוקה מורחבת בביטוח קבלנים.
    1. בתקופת התחזוקה הרגילה – "אבדן או נזק כאמור לעיל  לעבודות, הנובע מביצוע עבודות התחזוקה המתבצעות לשם קיום ההתחייבויות בהסכמי העבודות, בדבר התחזוקה שלהם". (כלל ביט עבודות קבלניות מהדורה 2018)
    2. תקופת תחזוקה מורחבת – "אבדן או נזק כאמור לעיל לעבודות הפרויקט, שאירע בתקופת התחזוקה המורחבת כתוצאה ממקרה ביטוח אשר התהוותו הישירה בתקופת הביטוח". (כלל ביט עבודות קבלניות מהדורה 2018).
תקופת התחזוקה המורחבת נותנת מענה מקיף יותר שכן היא מכסה גם נזקים שלא נגרמו בעת תקופת התחזוקה ( כפי שקיים בתקופת התחזוקה הרגילה ).הכוונה לנזק שהתהוותו ארעה בזמן ביטוח הפרויקט אולם התגלה במהלך תקופת התחזוקה .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ביטוח צד ג' לרכב