יום רביעי, 1 באפריל 2020

ביטוח צד ג' לרכבנהיגה יכולה להיות דבר מפחיד מאוד. כל מי שנוהג בכביש מסתכן וצריך להיות זהיר מאוד ומרוכז באופן מלא. אחד הדברים הכי אחראיים שכל נהג יכול לעשות לרכב שלו הוא ביטוח צד ג' לרכב
ביטוח זה בשונה מביטוח חובה לרכב הוא לא חובה לפי חוק והוא נתון לבחירה של כל נהג ונהג.
ביטוח צד ג' נועד לבטח אותנו נגד תאונות צד שלישי, כלומר נגד תאונות בהם צד שלישי נפגעביטוח זה חשוב מאוד והוא יכול לחסוך לנו הרבה כסף במקרה שנהיה מעורבים חס וחלילה בתאונת דרכים.
מעורבות בתאונת דרכים יכולה להיות דבר מפחיד מאוד וקשה וחשוב מאוד שיהיה לנו את כל הביטוחים האפשריים שיאפשרו לנו להרגיש בטוח מאוד בכביש ביום ובלילה.

ביטוח צד ג' לרכב – למה זה חשוב?

ביטוח צד ג' לרכב חשוב מאוד אם אנחנו רוצים להרגיש בטוחים במאה אחוז בכביש. נהיגה בכבישי ישראל היא פעולה מסוכנת וכל מי שנוהג צריך לקחת שבמקרה הכי גרוע הוא יכול להיות מעורב בתאונה. כאשר יש לנו ביטוח צד ג' אנחנו יכולים להיות בטוחים יותר שגם אם חס וחלילה נהיה מעורבים בתאונה יהיה לנו איך לשלם לנהגים אחרים פיצוי כספי.

ביטוח צד ג' לרכב – האם כדאי לעשות אותו?

ביטוח צד ג' לרכב הוא ביטוח שמומלץ וכדאי לכל נהג לעשותביטוח זה יכול לאפשר לנו להיות רגועים בכביש גם אם אנחנו נוהגים שעות רבות מדי יום. חוץ מביטוח זה אנחנו יכולים לעשות לרכב שלנו גם ביטוח מקיף. בסופו של דבר הרכב שלנו צריך להיות בטוח עבורנו וכאשר אנחנו עולים על הכביש חשוב שנרגיש בטוחים.
נהיגה היא עסק רציני מאוד וחשוב מאוד לנהוג באחריות רבה בלי לעשות שטויות. כאשר אנחנו עושים את כל הביטוחים האפשריים לרכב שלנו אנחנו יכולים להרגיש הרבה יותר בטוחים כאשר אנחנו נוהגיםביטוחצד ג' יכול להתאים לכל סוג רכב והיתרונות שלו הם רבים. יתרונות אלו מאפשרים לנו להרגיש בטוחים יותר כאשר אנחנו נוהגים בכבישים השונים בישראל.
ביטוח צד ג' מכסה אותך במקרה של תאונה בה גרמת נזק לרכוש של אדם אחר, בין אם מדובר ברכב בו פגעת, בפנס רחוב, או בגדר של בית. להבדיל מביטוח חובה, אותו מחויב כל נהג לרכוש, ביטוח צד שלישי הוא ביטוח אופציונאלי, ואינך חייב לרכוש אותו. יחד עם זאת, הסכומים שתתבקש לשלם במקרה של פגיעה  ברכוש צד ג' עלולים להיות כה גבוהים, עד כי משתלם וכמעט הכרחי לכל נהג לרכוש ביטוח צד ג'.  ביטוח רכב צד ג' הוא זול יותר מביטוח מקיף לרכב, וניתן להוסיף לו הרחבות כגון ביטוח שמשות, ביטוח רדיו, שירותי גרירה ועוד.


יום ראשון, 29 במרץ 2020

ביטוח ציוד מכני הנדסי – ביטוח צמ"ה

פוליסת ביטוח לציוד מכני הנדסי או בשמה המקוצר ביטוח צמ"ה מכסה נזק תאונתי ופתאומי לרכוש המבוטח.
מאחר והפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי הינה במתכונת "כל הסיכונים "הרי שהיא נותנת מענה מלא למעט אותם החריגים הרשומים בכריכת הפוליסה. הכיסויים השכיחים ביותר הינם נזקים כתוצאה מאש, התנגשות, התהפכות, גניבה, פריצה ועוד.

מקרה הביטוח המוגדר בפוליסת הביטוח הינו:

"המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בגין אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית שייגרם לרכוש המבוטח המתואר ברשימה, או לחלק ממנו, בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, ובלבד שהסכום שישלם המבטח לא יעלה על ערכו הממשי הכספי ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח של הרכוש המבוטח שאבד או שניזוק ובשום מקרה לא יעלה על סכום הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש אבד או ניזוק."

לאלו כלים מקובל לערוך פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי?

הפוליסה נותנת מענה לכלים ניידים כגון: טרקטורים, מלגזות, כלים חקלאיים כגון, בוצרות, סלפים, מערבלי מזון מסוגים שונים.
בנוסף הפוליסה נותנת מענה בתחום הבניה והתשתיות לכלים כגון טרקטורים, בבוקאטים, מערבלי בטון, מכבשים, מפלסות, מחפרונים, עגורנים ועוד.

מה ישולם בעת נזק?

יש לציין כי בעת תביעה חברת הביטוח תשלם לפי ערכו הממשי ולפי ערך שיפוי של הציוד הניזוק ,כלומר לפי מחירון הכלי בעת קרות מקרה הביטוח.
בעת נזק חברת הביטוח תשלם עבור החלפה ו\או תיקון החלק שניזוק כולל מרכיבי העבודה הכרוכים בהחלפת החלק.
יש לשים לב כי חברת הביטוח תנכה פחת ובלאי בהתאם לגילו של הציוד אולם ניתן לרכוש בתוספת פרמיה פוליסה הכוללת אפשרות לביטול הפחתת הבלאי והפחת בעת נזק.
בעת נזק מוחלט לכלי המבוטח חברת הביטוח תשלם את ערכו הראלי הממשי של הכלי ע"פ מחירון הכלי ביום האירוע. אובדן מוחלט יכול שיגרם כתוצאה מתאונה אשר עלות התיקון תהיה גבוה מערך הכלי או כזו שלא ניתן לתקן.
במקרה של גניבת הכלי ולאחר חלוף הימים המצוינים בדפי הרשימה ,חברת הביטוח תשלם את ערכו הממשי בערך שיפוי של הכלי.

כיצד מחושבת הפרמיה?

ביטוח ציוד מכני הנדסי  נערך באופן כזה שבסיס הביטוח הינו לפי ערכו של הרכוש המבוטח כחדש. הכוונה היא שגם אם אנו בעלים של כלי בן שלוש שנים הרי שבסיס הביטוח יהיה לפי ערך הרכוש כחדש לחלוטין.
כאמור, הפוליסה הינה במתכונת "כל הסיכונים" ולכן כעקרון הכיסוי הינו רחב מאד אולם יש לשים לב לנושא החריגים. אחד החריגים הדורשים תשומת לב מיוחדת הינה חריג המתייחס לנזקים אשר יכולים היו להיות מכוסים תחת פוליסת ביטוח שבר מכני ולכן לא פעם אנו ממליצים לבצע את שני הביטוחים הללו, ביטוח צמ"ה וביטוח שבר מכני על מנת שחלילה לא נמצא את עצמינו עם נזק משמעותי וללא כיסוי ביטוחי.
חריג נוסף הדורש את תשומת הלב הינו חריג המתייחס לקשר בין הבעלות של הכלי לבין המשתמש בכלי. חברת הביטוח מחריגה כיסוי ביטוחי באם הכלי הושכר או הושאל לאדם אחר שאינו מטעם המבוטח.
במקרה של נזק לכלי המבוטח חברת הביטוח תדחה את התביעה ולכן יש לתת את מלוא תשומת הלב ככל והכלי מיועד לשימוש ע"י אחרים.

אלו ביטוחים נלווים יש לרכוש בנוסף לביטוח ציוד מכני הנדסי?

כלים מסוימים דורשים בנוסף גם ביטוח צד שלישי אשר יכסו גם נזקים לרכוש העלולים להיגרם לצד שלישי. כמו כן ישנם כלים אשר חלה חובה לבטחם בביטוח חובה וזאת ע"פ חוק.

הרחבות מומלצות בביטוח צמ"ה

ניתן ומומלץ להרחיב את הפוליסה כך שתכלול גם כיסוי לגרירה וחילוץ. בניגוד לביטוח רכב בו אנו רוכשים מנוי ומגיע גרר למקום, בפוליסה צמ"ה אנו רוכשים סכום ביטוח אשר מהווה את תקרת ההוצאות שחברת הביטוח תשלם לצורך גרירה וחילוץ הכלי.

יום שלישי, 24 במרץ 2020

דגשים בביטוח מקיף לרכבביטוח מקיף לרכב כולל בתוכו למעשה שני מרכיבי ביטוח מוכרים. האחד ביטוח צד שלישי אשר מטרתו לתת מענה לנזקים שעלולים להגרם עקב רשלנות שלנו לצד שלישי.
ביטוח צד שלישי מכסה אך ורק נזקי רכוש שיגרמו לצד שלישי ואילו נזקים הקשורים בנזקי גוף יכוסו במסגרת ביטוח החובה בלבד.
אם כן מהו ביטוח מקיף ? ביטוח מקיף כולל גם ביטוח לרכב עצמו כלומר נזקים העלולים להגרם בעקבות תאונה, שריפה גניבה ,פריצה לרכב וכד' לרכבו של המבוטח. הנזקים לרכב יכולים להיות נזקים חלקיים או נזקים המוגדרים כאובדן גמור Total lost בנוסף הביטוח כולל נזקים העלולים להגרם לצדדים שלישיים.
פוליסת ביטוח מקיף כוללת גם כיסוי לנזקים שנגרמו לרכב בזדון,אולם מחריגה נזקים שנגרמו ע"י המבוטח.
גם אסונות טבע כגון, שיטפונות, נזקים בעקבות שלגים, ברד כבד וכד' מכוסים בביטוח מקיף.
ישנן פוליסות ביטוח הכוללות כיסוי גם לרעידת אדמה כחלק אינטגרלי מפוליסת הביטוח אולם תמיד ניתן להוסיף את הכיסוי לרעידת אדמה תמורת פרמיה נוספת.
תאונת "פגע וברח"
יש לציין כי אחד היתרונות הבולטים ברכישת ביטוח מקיף בא לידי ביטוי כאשר רכב המבוטח נפגע בתאונת "פגע וברח" ואין לנו יכולת לתבוע את הפוגע מאחר והוא אינו ידוע לנו וכל שנותר לנו הוא לפנות לחברת הביטוח שלנו שביטחה את רכבנו בביטוח מקיף.
מיותר לציין כי ככל וביטחנו את רכבנו בביטוח צד ג' בלבד הרי שהנזק לא יכוסה ויהי עלינו לשאת בכל העלויות על חשבוננו.
ביטוח מקיף לרכב כולל גם כיסוי להוצאות משפט במקרה והמבוטח יזדקק להגנה משפטית.
הרחבות ביטוח מקיף
ניתן לרכוש עם פוליסת הביטוח המקיף גם הרחבות כגון: שרותי גריגה וחילוץ, רכב חליפי במראה של תאונה, גניבה או אובדן גמור, כיסוי לשמשות הרכב, כיסוי לפנסים ומראות הרכב וכד'.
מקובל שרכבים חדשים יחסית שערכם גבוה יבוטחו בביטוח מקיף שכן במקרה של נזק משמעותי לרכב או במקרה של גניבה המבוטח עלול לאבד את כל כספו שהשקיע ברכישת הרכב.
יחד עם זאת יש לקחת בחשבון שגם רכבים שעלותם איננה גבוה במיוחד עלולים להינזק באופן כזה שלא ניתן יהיה לתקנם ובמקרה כזה המבוטח יישאר ללא רכב וללא פיצוי כספי על מנת שיוכל לרכוש רכב אחר.
לסיכום, אנו ממליצים לקחת בחשבון את מכלול המרכיבים, את היתרונות והחסרונות בכל אחד מתוכניות הביטוח.
יש לבדוק היטב את הפרשי העלויות בין ביטוח צד שלישי שלעיתים מאד מפתה לרכוש אותו בגלל מחירו לבין ביטוח מקיף שיגן עלינו בצורה טובה יותר.יום רביעי, 18 במרץ 2020

ביטוח חובה לרכב – מטרות ומאפייניםבהבדל מביטוחים אחרים , ביטוח חובה לרכב כן הוא – חובה על פי החוק, כאשר מטרת הביטוח היא להעניק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף בלבד לנוסעים ברכב כתוצאה מתאונה.
בנוסף הביטוח נותן מענה גם לנפגעי צד שלישי ולהולכי רגל אשר נפגעו כתוצאה מתאונה. (נזקי גוף ונפש)
ביטוח החובה ופקודת ביטוח רכב מנועי  הינו בכפוף לחוק הפיצויים לנפגעי  תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.
כאשר אדם מגיש תביעה עקב תאונה במסגרת ביטוח חובה, לא חלה עליו החובה להוכיח אשמה בתאונה . כלומר  עצם הפגיעה והנזק הפיזי הגופני מהווים זכאות לפיצוי.

מה קורה כאשר נהג נוסע ללא ביטוח חובה כמתחייב בחוק או שחלילה אדם נפגע מאירוע של פגע וברח? או במקרה שמדובר ברכב גנוב? או אדם שנהג ללא רישיון נהיגה תקף?
במקרים כאלו קיים תאגיד  בשם "קרנית" אשר תפקידה לשלם את הפיצויים לנפגע.
קרנית למעשה הינה תאגיד ציבורי בבעלות כל חברות הביטוח בישראל. הכספים מגיעים לקרנית כחלק מהפרמיה שאנו משלמים מידי שנה לחברת הביטוח במסגרת ביטוח החובה.
בעת תביעה במסגרת ביטוח חובה הנפגע או הנפגעים זכאים לקבל החזר כספי עבור ההוצאת הרפואיות, פיצוי כספי עבור אי יכולתו של הנפגע להמשיך ולהתפרנס וכן עבור כאב וסבל.
לעיתים הנפגע זקוק לעזרה מאדם נוסף או שהנפגע זקוק לאביזרים נלווים כגו כיסא גלגלים  וגם על כך יהיה זכאי לפיצוי כספי.

איך נקבע מחיר ביטוח חובה?

בעבר ביטוח בחובה היה אחיד וכל חברות הביטוח גבו פרמיה זהה. לפני מספר שנים חברות הביטוח החלו להנהיג ביטוח דיפרנציאלי אשר מטרתו היה לגבות פרמיה לפי רמת הסיכון של הנהגים, של אביזרי הבטיחות ברכב וכד'.

הפרמטרים העיקריים הנלקחים בחישוב עלות הביטוח:

  • סוג הרכב: פרטי \ מסחרי
  • הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב
  • מספר התאונות שהיו מעורבים הנהגים
  • מספר השלילות של הנהגים
  • נפח המנוע של הרכב
  • מערכות הבטיחות של הרכב (מערכת למניעת נעילת גלגלים, מספר כריות אויר, מערכת התראה על שמירת מרחק, מערכת התראה על סטיה מנתיב וכד')

לדוגמא, נהג יחיד בן 50 עם 30 שנות ותק ללא שלילות בעברו הנוהג ברכב חדיש הכולל מערכות בטיחות חדשניות ישלם פרמיה נמוכה משמעותית לעומת נהג צעיר וחדש ללא ותק.

התחרות בענף ביטוחי החובה גרמה הוזלה משמעותית לנהגים ותיקים מאידך אולם המחירים לנהגים צעירים וחדשים התיקרו באופן משמעותי.
מרבית חברות הביטוח בישראל מאפשרות לקבל הנחה בביטוח המקיף או ביטוח צד שלישי כאשר גם ביטוח החובה מבוצע באמצעות אותה החברה. לא פעם ההנחה המגולמת בביטוח המקיף  או הצד שלישי מביאה לחיסכון של מאות שקלים . מאחר ומרבית המבוטחים רוכשים גם ביטוח חובה וגם ביטוח צד שלישי  או מקיף מומלץ לבצע השוואה כוללת של עלות הביטוחים כולם ביחד.

השוואת מחירי ביטוח רכב

הרכב הוא אחד הנכסים היקרים והחשובים ביותר של רב האנשים. בשל השימוש היומיומי בו, הוא חשוף לפגיעה ונזקים יותר מכל רכוש אחר.
ביטוח רכב חובה והמקיף שלכם הוא צעד הכרחי, חשוב ונכון, אך בלית ברירה –  גם די יקר.
בדיוק כמוכם, גם אנחנו לא אוהבים לצאת פראיירים, לכן נמליץ תמיד לעשות ביטוח חובה ומקיף לרכב במחירים אטרקטיביים וטובים יותר.
באמצעות השוואת מחירים לביטוח רכב כגון השוואת ביטוח מקיף לרכב או באמצעות השוואת ביטוח חובה לרכב וקבלת הצעת מחיר ביטוח מקיף חובה או צד ג המתאימה עבורכם ביותר.
אל תדאגו, תוכלו לחסוך את כאב הראש באמצעות סוכן הביטוח שייתן לכם הצעת מחיר עבור ביטוח רכב מקיף וחובה מתוך מגוון הצעות ביטוח רכב מקיף חובה וצד ג' עם המחירים והתנאים הטובים ביותר.
מעוניינים לעשות ביטוח חובה, ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף לרכב? מעוניינים לדעת מהם מחירי ביטוח רכב כגון מחיר ביטוח רכב מקיף ולקבל הצעות ביטוח מקיף לרכב והצעות לביטוח חובה וצד ג?
כאן באתר דריזין ביטוחים תוכלו לקבל הצעת מחיר לביטוח רכב ולבצע השוואת מחירים בין 9 חברות ביטוח.
אם אתם מעוניינים לדעת מהו מחיר ביטוח מקיף ומחפשים אתר לבצע בו השוואת ביטוח מקיף און ליין.
כאן תוכלו לבצע השוואת ביטוח רכב מקיף ולקבל מגוון הצעות מחיר עבור ביטוח מקיף לרכב ישן או חדש.
אם תרצו לקבל הצעות לביטוח רכב חובה ומקיף, תוכלו לבצע את השוואות המחיר ולקבל הצעת מחיר לביטוח רכב מקיף וחובה.
ואם תרצו לקבל הצעת מחיר על ביטוח חובה וצד ג לרכב תוכלו לבצע השוואת מחיר ביטוח חובה וצד ג.

יום שבת, 14 במרץ 2020

ביטוח מוסךמאת : ארז וילנציק מנכ"ל דריזין ביטוחים סוכנות לביטוח בע"מ

בעלי מוסכים עוסקים באופן שוטף במתן שירות עבור לקוחות ואנשים המבקרים בתוך המוסך שלהם, על בסיס יום יומי.

כל בעל מוסך חייב לערוך ביטוח למוסף שבבעלותו. המטרה בביטוח מוסכים להעניק לבעל המוסך הגנה מרבית בפני נזקים ותביעות אשר עלולים לגרום לו לקריסה כלכלית.

פוליסת הביטוח צריכה, כאמור, להיות מותאמת אל מאפייניו הספציפיים של בית העסק, אך בכל מקרה חשוב לכלול בה התייחסות לביטוח מבנה ותכולה, ממש כמו כל עסק וחנות שהיא. במקרה של מוסכים, מדובר בציוד עבודה יקר במיוחד ובמכשירים ייעודיים, אשר גניבה או תקלה באחד מהם עלולות להוביל לאובדן רווחים משמעותי בעקבות עצירה או האטה של הפעילות במקום.

בנוסף, ביטוח מוסכים צריך לכלול התייחסות לנזקים לצד ג', כאשר מדובר הן בלקוחות המקבלים שירות אשר כלי הרכב שלהם ניזוק והן בעובדים, מכאן שביטוח חבות מעבידים נכלל גם בפוליסה עבור מוסך.
מעבר לכך, כיוון שמדובר בכלי רכב, ההיתכנות לתאונות ולנזקים לציוד או לנהג עצמו היא גבוהה לעומת בתי עסק אחרים. מסיבה זו, חשוב לכסות גם אפשרות של נזקים, אשר לא נגרמים באופן ישיר מתיקון קלוקל ונראים מייד לעין, אלא גורמים לבעיה בנהיגה ברכב ומכאן לתאונה או פגיעה שהן בלתי נמנעות. הביטוח צריך לכסות, במקרים כאלה, את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בתביעה שלקוחות יכולים להגיש כנגד בעלי המוסך.

פוליסת בעלי מוסכים תכלול כיסויים ביטוחיים בהתאם לסוג ואופי המוסך והיקפי הפעילות שלו

להלן עיקרי הכיסויים הביטוחים :
ישנן הרחבות שונות שניתן להעניק לבעלי המוסכים במסגרת ביטוח המוסך כגון:
  • הרחבת סעיף פריצה כולל גניבת חלקים מהרכב גם אם הרכב עצמו לא נגנב.
  • הרחבה מיוחדת לגניבת כלי הרכב במהלך שעות הפעילות של המוסך.
  • פרק צד שלישי מורחב הכולל בין היתר הרחבה לתאונת דרכים בעת נסיעת הרכב לצורך בדיקה.
  • אפשרות להרחיב את הכיסוי הביטוחי לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר.


יום שבת, 15 בפברואר 2020

ביטוח אחריות מקצועית – מה זה?

ביטוח מקצועי חשוב מאוד והוא יכול לשמור עלינו בעולם לא בטוח בו יש אנשים שתמיד ירצו לתבוע אותנו או לא יהיו מרוצים מהשירות שנתנו להם. בין אם הטענות של אנשים אלו נכונות או לא הביטוח יאפשר לנו להרגיש בטוחים שיהיה לנו איך לשלם להם מבלי שנצטרך לפשוט את הרגל או להפסיק לעבוד במקצוע שלנו בגלל התביעה.

כל בעל מקצוע שעובד עם לקוחות חייב שיהיה ביטוח מקצועי שיכסה אותו במקרה שהלקוחות שלו יתבעו אותו. אסור להגיד אותי לא יתבעו ואז לנוח על זרי הדפנה ולגלות יום אחד שתובעים אותנו, כל בעל מקצוע חייב שיהיה לו ביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית – לרופאים

ביטוח אחריות מקצועית חשוב במיוחד לרופאים. רופאים מטפלים במטופלים ובעניינים של חיים ומוות. גם רופאים שלא עוסקים בעניינים של חיים ומוות יכולים להשפיע רבות על איכות החיים של המטופלים שלהם. הביטוח עצמו יכול לשמור על כל רופא שטעה בטיפול שהוא העניק למטופל והמטופל או בני משפחתו החליטו לתבוע אותם. למעשה לעיתים כאשר מטופל נפטר או חלה ירידה משמעותית בתפקוד שלו בני המשפחה שלו מחליטים לתבוע בין אם הוא אשם במצב או לא בגלל הצער והכאב האישי שלהם.

ביטוח מקצועי חשוב מאוד והוא יכול לשמור עלינו בעולם לא בטוח בו יש אנשים שתמיד ירצו לתבוע אותנו או לא יהיו מרוצים מהשירות שנתנו להם.

בין אם הטענות של אנשים אלו נכונות או לא הביטוח יאפשר לנו להרגיש בטוחים שיהיה לנו איך לשלם להם מבלי שנצטרך לפשוט את הרגל או להפסיק לעבוד במקצוע שלנו בגלל התביעה.

ביטוח צד ג' לרכב