יום רביעי, 25 בספטמבר 2019

ביטוח עסקים – מה חשוב לדעת ?ביטוח לעסקים הוא למעשה מוצר ביטוחי המיועד לכל סוגי העסקים בכל תחום ובכל סדר גודל.
מוצר ביטוחי זה מורכב ממספר פוליסות ביטוח שונות אותן ניתן להתאים באופן פרטני לכל בית עסק בהתאם לצרכיו הביטוחיים, כאשר בין יתר מרכיבי הביטוח ניתן למצוא:
ומרכיבי ביטוח נוספים אותם ניתן להתאים באופן פרטני לכל בית עסק בהתאם למכלול צרכיו הביטוחיים. חשוב לציין שכל אחד ממרכיבי הביטוח המופיעים לעיל, משווק בנפרד, ולכן, קיימת חשיבות רבה לרכישת ביטוח לעסק לאחר בירור מעמיק של מכלול הצרכים הביטוחיים הנחוצים לבית העסק ובעליו.

ביטוח עסקים בהתאמה אישית

ביטוח עסקים, כפי שציינו לעיל, הינו מוצר ביטוחי אותו חשוב להרכיב ולהתאים בהתאם לצרכיו הביטוחיים של בית העסק וזאת על פי גודלו, תחום עיסוקו וכדומה.

ברוב המקרים, מומלץ להסתייע בשירותיה של סוכנות לביטוח המתמחה בהליכי תכנון והקמה של פוליסות ביטוח לעסקים. באמצעות שירותיה המקצועיים של סוכנות ביטוח מובילה בתחום מוצרי הביטוח לעסקים, תוכלו להבטיח לעצמכם מרכיבי פוליסה המותאמים באופן פרטני לסוג בית העסק אותו אתם מנהלים וכל זאת במסגרת הליך תכנון והקמה של פוליסת ביטוח המותאמת למכלול הצרכים הביטוחיים הנחוצים לכם.

כיצד לבחור סוכנות ביטוח לצרכי רכישת ביטוח עסקים?
על מנת להבטיח לעצמכם את המוצר הביטוחי הטוב בתחום ביטוח לעסקים, אנו ממליצים לכם בראש ובראשונה לבחור בסוכנות ביטוח מנוסה ומובילה בתחומה המתמחה במתן פתרונות שירות בתחום הביטוח לעסקים לכל סוגי העסקים.

כמו כן, אנו ממליצים לכם לבדוק האם סוכנות הביטוח מעמידה לרשותכם פתרונות שירות במידה ותדרשו להגיש תביעת ביטוח כנגד החברה המבטחת. חשוב לציין שכל אחד ממרכיבי הביטוח בתחום ביטוחי עסקים, הינו מוצר ביטוח דינמי אותו חשוב לעדכן ולהתאים לכל שינוי כזה אחר המתרחש לאורך שנת העסקים.

יום שני, 23 בספטמבר 2019

כל מה שחשוב וצריך לדעת על ביטוח קבלנים


ביטוח קבלנים הינו מוצר ביטוחי המיועד לכל קבלן ו/או יזם העוסק בביצוע עבודות בנייה ותשתית, לרבות, ביצוע עבודות שיפוץ בענף הבנייה.

ביטוח זה ידוע גם בשם: פוליסת עבודות קבלניות ומטרתו לספק לגורם המבוטח כיסוי ביטוחי כנגד כל הסיכונים (המוגדרים בפוליסה) לאורך כל תהליך ביצוע העבודות הקבלניות הנדרשות.

ביטוח קבלנים – מרכיבי הפוליסה

פוליסת עבודות קבלניות מורכבת משלושה מרכיבי ביטוח עיקריים:
  1. ביטוח רכוש – מרכיב ביטוחי זה מיועד לצרכי כיסוי נזקים אשר נגרמו באתר העבודה למבנה ו/או לציוד הבנייה ופריטי רכוש וציוד נוספים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות הקבלניות.
  2. ביטוח צד שלישי – מרכיב ביטוחי המיועד לצרכי כיסוי נזקי גוף ו/או נזקי רכוש אשר נגרמו לצד שלישי בעקבות ביצוע העבודות באתר הבנייה. חשוב לציין שגבולות האחריות כלפי צד ג', מותאמים לאופי הפרויקט, היקפו ומידת הסיכון המאפיינת אותו.
  3. ביטוח חבות מעבידים/מעסיקים- מרכיב ביטוחי המשמש כהגנה לקבלן המבצע בפני תביעות עובדים בגין תאונות עבודה ונזקי גוף.

ביטוח קבלנים – הרחבות

למרכיבי הביטוח המופיעים לעיל, ניתן להוסיף הרחבות ביטוחיות המותאמות לאופי הפרויקט וסוג העבודות הנדרשות לצרכי השלמתו. הרחבות אלו מותאמות לאופי הסיכונים הנובעים מאופי הפרויקט, ולכן, חשוב להתאים את מרכיבי הפוליסה לסוג העבודות הקבלניות. בין יתר סוגי ההרחבות אותן נהוג להוסיף לפוליסת עבודות קבלניות נכללים: ביטוח אחריות מקצועית של הקבלן המבצע, ביטוח שבר מכני לכלי צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי), ביטוח אחריות המוצר למבנים (לאחר תום העבודות בפרויקט) ועוד.

תקופת הביטוח

פוליסת עבודות קבלניות מיועדת לכל משך תקופות ביצוע העבודות המתוכננות, כאשר תחילת הכיסוי הביטוחי נקוב בפוליסה כתאריך בו הביטוח נרכש ואילו מועד סיום תקופת הביטוח נקבע בהתאם לאחד מהתנאים הבאים (המוקדם ביניהם):
  1. תאריך סיום תקופת הביטוח כפי שהיא מצוינת בפוליסה
  2. מסירת הפרויקט למזמין העבודה
  3. השלמת העבודות הקבלניות בפרויקט
  4. תחילת השימוש בפרויקט
ביטוח עבודות קבלניות, על כל מרכיביו והרחבותיו, מחייב אתכם להסתייע בשירותיה של סוכנות לביטוח המתמחה בהליכי תכנון והקמה של פוליסות עבודות קבלניות.

יום רביעי, 18 בספטמבר 2019

חברת ביטוח תשלם כחצי מיליון ש' לחולה סרטן – פרשנותה לפוליסה שגויה


חברת הביטוח התעקשה שבמועד גילוי המחלה הפוליסה הייתה מבוטלת אבל השופטת הפנתה אותה לתנאים שהיא עצמה ניסחה, ולפיהם מקרה הביטוח התרחש בזמן שהביטוח היה בתוקף.


בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעה נגד חברת ביטוח , וחייב אותה לשלם למבוטח חולה סרטן תגמולים של 408 אלף שקל לצד הוצאות משפט ושכר טרחה משמעותיים. השופטת רויטל באום דחתה את פרשנותה של חברת הביטוח לפוליסה תוך שהבהירה כי גם אם גישתה הייתה אפשרית, עצם אי הבהירות בניסוח תנאי החוזה מצדיקה להעדיף פרשנות המיטיבה עם המבוטח.

בדיקת אולטרסאונד שעבר המבוטח (45) בינואר 2017 הראתה בלוטת לימפה מוגדלת בצווארו. כחודש לאחר מכן הוא ביטל את הכיסוי למחלות קשות בביטוח הבריאות שלו משום שהתקשה לעמוד בתשלומי הפרמיה. ביוני 2017 התגלתה אצלו סרטן מערכת הלימפה (הודג'קין).
בשנה שעברה הוא נאלץ לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט מאחר שסירבה לשלם לו תגמולים בטענה שהמחלה התגלתה אחרי שהפוליסה בוטלה.
לתביעה צירף המבוטח חוות דעת של מומחה להמטולוגיה שאישר כי המחלה פרצה בגופו לכל המוקדם ביוני 2016 ולכל המאוחר בינואר 2017. כלומר, בתקופה שהפוליסה הייתה בתוקף (היא בוטלה רק בפברואר 2017).

חברת הביטוח טענה לעומת זאת כי הלכת שלזינגר מ-2003 קובעת כי לא מספיק שהמחלה קיננה בגופו של המבוטח אלא היה עליה להתגלות באופן רשמי. בנוסף היא הפנתה לסעיף בפוליסה שקובע כי מבוטח יזכה בתגמולים רק אם ישנה "אבחנה חד משמעית של רופא… לגבי גילוי מקרה הביטוח". לדברי החברה, האבחנה של המבוטח ניתנה מספר חודשים לאחר שביטל את הפוליסה.

די בכך שהמחלה אירעה
השופטת באום לא קיבלה את פרשנות החברה לתנאי הפוליסה. השופטת הפנתה לסעיף שמגדיר מהו מקרה ביטוח וכולל בתוכו במפורש את המילים "גילוי או אירוע". כלומר, לפי הפרשנות של השופטת, "אין הכרח כי המחלה תתגלה בתקופת הביטוח" ודי בכך שהיא "אירעה".

השופטת הוסיפה כי ההלכה אליה הפנתה החברה לא מתאימה למקרה הזה לנוכח נוסח הפוליסה – שאינה נוקטת בלשון "קינון" אלא מרחיבה את קשת מקרי הביטוח גם לאירוע המחלה. כלומר, התפרצותה, גם אם התרחשה לפני הגילוי או האבחנה הרפואית הרשמית.

באשר לסעיף אליו הפנתה המבטחת, השופטת קבעה כי היא התעלמה לחלוטין מכך שהסעיף הזה כפוף לסעיף ההגדרה של מקרה הביטוח – שכולל כאמור גם אירוע של מחלה ולא רק גילוי.
שנית, השופטת הבהירה כי אם יש סתירה בין שני הסעיפים, ממילא יש לבחור בפרשנות המיטיבה עם המבוטח לנוכח העובדה שמנורה ניסחה את החוזה.

שלישית, אם הסעיף אליו הפנתה נחשב לסייג – הרי שלפי החוק חברת הביטוח הייתה מחויבת להדגיש ולהבליט אותו, ולציין במפורש כי מדובר בחריג או תנאי מקדים לפוליסה.

בהמשך, השופטת קבעה כי המבוטח הוכיח שהמחלה התפרצה בגופו לפני שביטל את הפוליסה באמצעות חוות דעתו של המומחה מטעמו, שלא נסתרה על ידי מנורה, ובאמצעות מסמכים רפואיים שמעידים כי סבל מסימפטומים של המחלה, כמו עייפות וירידה חדה במשקל, עוד מ-2016.
לפיכך התביעה התקבלה וחברת הביטוח חויבה לשלם למבוטח תגמולים בסך 408 אלף שקל בנוסף ל-20,000 שקל הוצאות משפט ו-72 אלף שקל שכ"ט עורך דין.
  • שמות באי הכוח לא צוינו בפסק הדין
עו"ד ערן אבנון עוסק/ת ב- דיני ביטוח
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.
פורסם באתר פסק דין

יום ראשון, 15 בספטמבר 2019

חברת הביטוח סירבה לפצות נפגעת תאונת דרכים, וחטפה ביקורת חריפה מבית המשפט

צעירה שאיבדה את בעלה בתאונת דרכים ונפצעה קשה בעצמה תבעה פיצויים. הפניקס טענה שהתובעת כבר "פוצתה זה מכבר במסגרת תביעת העזבון והתלויים".

השופטת דחתה את עמדתה מכל וכל וחייבה אותה בכ-693,000 שקל.

השופטת פנינה לוקיץ בית משפט השלום בקריות קיבל את תביעתה של צעירה בת 28 שנפצעה באורח קשה בתאונת דרכים טראגית בשנת 2012, ובה נהרג בעלה, וחייב את חברת הביטוח "הפניקס" לשלם לה כ-691,500 שקל.

בזמן התאונה התובעת היתה בת 22 ואם טרייה לתינוק בן 4 חודשים, שאיבד את אביו בתאונה. היא עצמה נפגעה באורח קשה ביד ובירך. מאז היא שיקמה את חייה, וכיום היא נשואה בשנית ונולד לה ילד נוסף.
במענה לתביעתה לפיצויים עבור נזקים שנגרמו לה בטענה, הפניקס, טענה בין היתר, כי אין לשלם לה פיצויים, שכן היא "פוצתה זה מכבר במסגרת תביעת העזבון והתלויים" (במסגרת הליך שהסתיים בהסדר).
טענה זו נדחתה על ידי השופטת לוקיץ, שהבהירה כי פיצוי במסגרת תביעת עזבון ותלויים ניתן בגין נזקים אחרים ושונים – נזקים כתלויה ויורשת של בעלה המנוח בגין פטירתו – והדבר אינו שולל את זכותה של התובעת לפיצוי בגין נזקיה בשל פציעתה שלה בתאונה.
השופטת הוסיפה כי "עצם העלאת הטענה מצביעה על נסיון של הנתבעת 'להשחיר' פניה של התובעת, ולהציגה כמי שמנסה 'להרוויח' ממות בעלה המנוח, וראוי היה שמשפט אומלל זה לא היה נכלל בסיכומי הנתבעת".
מעבר לכך נדונו טענות ומחלוקות שונות בדבר נזקיה של התובעת ונכותה הרפואית והתפקודית. בין היתר, הפניקס טענה כי מאחר שבהליך הקודם התובעת טענה כי היא משתכרת 2,500 שקל בחודש, הרי שעל בסיס זה יש לחשב את רכיב הפיצויים של הפסדי שכר לעתיד, וכעת התובעת אינה יכולה לטעון אחרת.

עדות יוצאת דופן
אלא ששופטת לוקיץ הבהירה ש"השתק שיפוטי" כפי שהפניקס מנסה לטעון, חל על מקרים שבהם אדם טוען טענה עובדתית מסוימת בהליך אחר, וכעת מושתק מלטעון טענה סותרת. ואולם במקרה הנוכחי, מדובר בהערכת כושר השתכרות ולא בעובדה, מה גם שמאז תביעת התלויים חלפו 4 שנים, ומאז התובעת נישאה מחדש וכיום עובדת בעסק של בעלה.
בסוגייה זו השופטת אף הבהירה כי אופן חישוב הפיצוי בכל אחד מההליכים שונה במהותו. בעוד שביחס לתביעות תלויים ועזבון, החישובים מתבססים על המצב הנתון בזמן התאונה שגרמה לפטירת המנוח, הרי שבתביעות לנזקי גוף, יש לנסות לחזות את העתיד התעסוקתי של הנפגע.
באופן כללי, נראה כי השופטת התרשמה עמוקות מהתובעת, כשציינה כי "מצאתי את עדותה של התובעת כנה ומהימנה במידה שאפשר להגדירה אפילו 'יוצאת דופן' במחוזותינו וניכר היה מעדותה כי היא עונה באופן כן וישיר לשאלות שנשאלה, ואינה מנסה להסתיר, ליפות את המציאות או מנגד להעצים את סבלה".
בהמשך השופטת אף ביקרה ודחתה טענה נוספת של הפניקס, ולפיה אין לפסוק לתובעת פיצוי בגין "עזרת בני משפחה", שכן מדובר בכפל פיצוי, משום שהתובעת קיבלה פיצוי בגין אובדן שירותי בעל במסגרת תביעת התלויים.

לעניין זה השופטת הבהירה כי הפיצוי בגין אובדן שרותי אב ובעל אינו שקול לפיצוי בגין עזרת צד ג' שהתובעת זכאית לו בגין עזרה שקיבלה בשל פציעתה הקשה שלה, שהצריכה ניתוחים בירך וביד, וכן שיקום ממושך.
בסיומו של חישוב מפורט, הפניקס חויבה לשלם לתובעת כ-601,000 שקל בגין הפסדי השתכרות, כאב וסבל, עזרת צד ג' ועוד, בתוספת שכ"ט עו"ד בסך כ-91,500 שקל.
  • ב"כ התובעת: עו"ד אבו חאטום ואח'
  • ב"כ הנתבעת: עו"ד עבדי ואח'
עו"ד יוליה חזוט עוסק/ת ב- דיני ביטוח
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

פורסם באתר פסק דין

יום ראשון, 1 בספטמבר 2019

ביטוח חקלאי – למה זה חשוב?


ניהול עסק חקלאי זה לא דבר פשוט במיוחד לנוכח הטרור החקלאי הרב שיש בכל אזורי הארץ.
התמודדות עם טרור חקלאי או אסונות טבע שקורים לשטחים חקלאיים או מפעלים חקלאיים היא לא פשוטה ובשביל לעשות זאת נכון אנחנו חייבים שיהיה לנו ביטוח חקלאי איכותי.
ביטוח זה יוכל לפצות אותנו במקרה שיגרם נזק מכוון למפעל החקלאי שלנו נוכל לבקש מהביטוח פיצוי הולם. חשוב מאוד לבטח את העסק שלנו ולא להתפשר על כך כי זהו הרכוש והפרנסה האישית שלנו. אי התפשרות על תנאי הביטוח שלנו יאפשרו לנו ליהנות משקט נפשי וביטחון תעסוקתי. כאשר אנחנו יודעים שיש לנו ביטוח טוב לעסק יותר קל לנו לישון בלילה.

ביטוח חקלאי – מה זה כולל?

עשיית ביטוח חקלאי לעסק שלנו היא דבר חשוב מאוד. חשוב מאוד שנעשה ביטוח חקלאי לעסק שלנו כי רק נוכל להיות בטוחים שגם במקרה של אסון יהיה לנו איך לשקם את העסק ואת המצב הכלכלי שלנו.
כך למשל במקרה של שריפה בשדה הגידול שלנו הפיצוי מהביטוח יוכל לאפשר לנו לשקם את הדה ולשתול בו גידולים חדשים יותר. מומלץ מאוד להסתכל באותיות הקטנות של פוליסת הביטוח ולעשות ביטוח בעזרת סוכן ביטוח מומחה ולא לבד דרך האינטרנט.
סוכן ביטוח מקצועי ידע לייעץ לנו מהם הצרכים שלנו מהביטוח ומה הביטוח יכול בדיוק להציע לנו ואיך הוא יכול לסייע לנו מאוד מבחינה אישית ומקצועית.

ביטוח חקלאי – איך זה יכול לסייע לנו?

ביטוח חקלאי יכול לסייע מאוד לכל חקלאי. חקלאים רבים נאבקים במזג האוויר ובתנאים קשים שיש בטבע. לצד זאת הם חייבים להתמודד עם מצב בו טרור חקלאי מופעל נגדם כל הזמן ללא הרף ועם ניסיונות רבים של גורמים שונים לגנוב מהם סחורה חקלאית וציוד חקלאי.
שלל האתגרים האלו מחייבים כל חקלאי לנהוג באחריות ולבטח את עצמו, את העובדים שלו וגם את כל הציוד והרכוש העסקי שלנו. רק כך כל חקלאי יכול להיות בטוח שהמפעל החקלאי שלו יהיה בטוח ויוכל לשמור עליו לאורך זמן כמקור פרנסה עיקרי.

ביטוח צד ג' לרכב