יום שני, 23 בספטמבר 2019

כל מה שחשוב וצריך לדעת על ביטוח קבלנים


ביטוח קבלנים הינו מוצר ביטוחי המיועד לכל קבלן ו/או יזם העוסק בביצוע עבודות בנייה ותשתית, לרבות, ביצוע עבודות שיפוץ בענף הבנייה.

ביטוח זה ידוע גם בשם: פוליסת עבודות קבלניות ומטרתו לספק לגורם המבוטח כיסוי ביטוחי כנגד כל הסיכונים (המוגדרים בפוליסה) לאורך כל תהליך ביצוע העבודות הקבלניות הנדרשות.

ביטוח קבלנים – מרכיבי הפוליסה

פוליסת עבודות קבלניות מורכבת משלושה מרכיבי ביטוח עיקריים:
  1. ביטוח רכוש – מרכיב ביטוחי זה מיועד לצרכי כיסוי נזקים אשר נגרמו באתר העבודה למבנה ו/או לציוד הבנייה ופריטי רכוש וציוד נוספים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות הקבלניות.
  2. ביטוח צד שלישי – מרכיב ביטוחי המיועד לצרכי כיסוי נזקי גוף ו/או נזקי רכוש אשר נגרמו לצד שלישי בעקבות ביצוע העבודות באתר הבנייה. חשוב לציין שגבולות האחריות כלפי צד ג', מותאמים לאופי הפרויקט, היקפו ומידת הסיכון המאפיינת אותו.
  3. ביטוח חבות מעבידים/מעסיקים- מרכיב ביטוחי המשמש כהגנה לקבלן המבצע בפני תביעות עובדים בגין תאונות עבודה ונזקי גוף.

ביטוח קבלנים – הרחבות

למרכיבי הביטוח המופיעים לעיל, ניתן להוסיף הרחבות ביטוחיות המותאמות לאופי הפרויקט וסוג העבודות הנדרשות לצרכי השלמתו. הרחבות אלו מותאמות לאופי הסיכונים הנובעים מאופי הפרויקט, ולכן, חשוב להתאים את מרכיבי הפוליסה לסוג העבודות הקבלניות. בין יתר סוגי ההרחבות אותן נהוג להוסיף לפוליסת עבודות קבלניות נכללים: ביטוח אחריות מקצועית של הקבלן המבצע, ביטוח שבר מכני לכלי צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי), ביטוח אחריות המוצר למבנים (לאחר תום העבודות בפרויקט) ועוד.

תקופת הביטוח

פוליסת עבודות קבלניות מיועדת לכל משך תקופות ביצוע העבודות המתוכננות, כאשר תחילת הכיסוי הביטוחי נקוב בפוליסה כתאריך בו הביטוח נרכש ואילו מועד סיום תקופת הביטוח נקבע בהתאם לאחד מהתנאים הבאים (המוקדם ביניהם):
  1. תאריך סיום תקופת הביטוח כפי שהיא מצוינת בפוליסה
  2. מסירת הפרויקט למזמין העבודה
  3. השלמת העבודות הקבלניות בפרויקט
  4. תחילת השימוש בפרויקט
ביטוח עבודות קבלניות, על כל מרכיביו והרחבותיו, מחייב אתכם להסתייע בשירותיה של סוכנות לביטוח המתמחה בהליכי תכנון והקמה של פוליסות עבודות קבלניות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ביטוח צד ג' לרכב