יום שבת, 1 בפברואר 2020

רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בפוליסת קבלנים


הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים הינה הרחבה לפרק א' (קיימים 3 פרקים) בביטוח פוליסה לעבודות קבלניות או ביטוח כל הסיכונים  קבלנים.

לא פעם מזמין העבודה הינו בעלים של נכס מסוים אשר מעוניין להרחיב את המבנה, להוסיף קומה מעל המבנה הקיים או מספר קומות.
לעיתים מדובר בבעל מבנה המבקש להוסיף אגף חדש למבנה או מתחם בבעלותו. למען הסר ספק מדובר
ברכוש אשר אינו נכלל  כחלק מהפרויקט.
מאחר ומזמין העבודה או אחד מיחידי המבוטח כהגדרתם בפוליסה  הינם הבעלים של הרכוש הקיים  הרי שהוא לא יכול להיחשב כצד ג' בפוליסה הביטוח (ע"פ פרק 2 לפוליסת קבלנים) ועל כן ישנה חשיבות להרחבה זו.

חשוב לזכור כי הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים הינה הרחבה על בסיס נזק ראשון אשר איננה כפופה לתת ביטוח .יש לקחת בחשבון את סכומי הביטוח להרחבה זו כפועל יוצר מהרכוש הנמצא בבעלות מזמין העבודה.

הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בפוליסת ביטוח קבלנים איננה מהווה תחליף לביטוח אש מורחב לרכוש הקיים מאחר והיא איננה כוללת כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה ובנוסף הרחבה זו מכסה אך ורק נזקים העלולים להיגרם לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים כתוצאה מהעבודות המבוטחות בפוליסת הקבלנים.

לסיכום, אנו ממליצים לבטח את הרכוש הקיים שאיננו חלק מהפרויקט בביטוח אש מורחב בסכומי הביטוח המתאימים ובנוסף לרכוש את ההרחבה לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בביטוח עבודות קבלניות.

2 comments:

  1. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

    השבמחק
  2. אנשים לא מבינים כמה ביטוח עסק זה דבר חשוב, היא מגנה גם על בעל העסק מפני תביעות ומגנה על העובדים ואנשים שרוכשים בחנות. לפני כמה ימים ראיתי פסק דין של אישה שהחליקה בסופר... אם לסופר לא היה ביטוח הוא היה צריך "להקיא" מכספו 400 אלף שקל פיצויים

    השבמחק

ביטוח צד ג' לרכב