יום שבת, 11 במאי 2019

ביטוח קבלנים ע"י היזם או הקבלן הראשי?


האם ביטוח קבלנים צריך להיעשות ע"י היזם או הקבלן?  

לא פעם אני נשאל מה נכון יותר שביטוח הפרויקט בפוליסת ביטוח קבלנים יבוצע ע"י הקבלן הראשי או ע"י היזם?

הסיבה העיקרית שיש לתת את הדעת בנושא זה היא במקרה והיזם חייב להחליף את הקבלן
הראשי במהלך העבודות של הפרויקט .(קיימות הרבה סיבות לכך לרבות אי עמידה בחוזה שנחתם כולל אי עמידה בלוחות זמנים ,אי עמידה בכתבי הכמויות שסוכמו ,בעיות כספיות של הקבלן ועוד …)
ישנם יתרונות  שהביטוח יעשה ע"י היזם של הפרויקט ולהלן מספר דוגמאות:
  1. ליזם ישנה שליטה מלאה על הוצאות הפרויקט ולכן יכול בקלות להימנע ממצב של תת ביטוח
  2. היזם יכול בכל רגע להחליף את שם הקבלן הראשי המצוין בפוליסת הביטוח במידת הצורך .
  3. לעיתים עבודות הפרויקט ממשיכות לאחר שהקבלן הראשי סיים את העבודות והיזם חותם על חוזים עם קבלנים נוספים .מצב זה מאפשר ליזם להחליט מתי לסיים את ביטוח הקבלנים ולבצע הארכה במידה הצורך .
  4. שעבוד הפוליסה – במרבית המקרים היזם נוטל הלוואות מהבנקים או גופים נוספים .מומלץ מאד שליזם תהיה השליטה המלאה בפוליסה.
אציין כי לעיתים לא מעטות הביטוח נעשה ע"י הקבלן הראשי ואנו בהכירנו את החסרונות והיתרונות דואגים מראש למסמכים המתאימים על מנת שלא היזם ולא הקבלן ימצאו במצב של העדר ביטוח או העדר שליטה במקרה של סיום ההתקשרות ביניהם.
למען הסר ספק  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות הינה פוליסה רחבה אשר נותנת מענה לכל הקשורים בפרויקט בין אם מדובר ביזם, בקבלן הראשי, בקבלני משנה ועוד …

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ביטוח צד ג' לרכב