יום שלישי, 5 בנובמבר 2019

ביטוח עבודות קבלניות


מהו ביטוח עבודות קבלניות? למי הוא מיועד ומהם המרכיבים הביטוחיים הנכללים בו? כל מה שצריך וחשוב לדעת על ביטוח עבודות קבלניות בכתבה שלפניכם.
ביטוח עבודות קבלניות הוא למעשה מוצר ביטוחי שמטרתו מתן כיסוי ביטוחי לכל הסיכונים הנלווים להליכי בנייה ושיפוץ.

ביטוח זה מיועד בין היתר לעוסקים בענף הבנייה והשיפוץ ולכל אדם הבונה את ביתו הפרטי. הכיסוי הביטוחי המוצע לכם במסגרת רכישת ביטוח עבודות קבלניות מותאם לכל שלבי הבנייה והתכנון ולכל שלבי הבנייה בפועל.
חשוב לציין שביטוח זה משלב בתוכו מספר רכיבים ביטוחיים שכל אחד מספק כיסוי אופטימאלי המותאם לכל אחד מגורמי הסיכון אליהם אתם עלולים להיות חשופים לאורך שלבי התכנון והבנייה במסגרת ביצוע עבודות קבלניות.

ביטוח עבודות קבלניות – מרכיבי הפוליסה

ביטוח עבודות קבלניות המיועד גם לאנשי מקצוע בענף הבנייה והשיפוץ, גם ליזמים ואנשי עסקים בענף הבנייה  וגם לאנשים פרטיים הבונים את ביתם הפרטי, משלב בתוכו מספר מרכיבים ביטוחיים כגון:
  • ביטוחי רכב – מרכיב ביטוחי המיועד לצרכי ביטוח של רכבי עבודה המשמשים אתכם לצרכי הפרויקט
  • ביטוח רכוש – מרכיב ביטוחי המיועד לצרכי כיסוי עבודות ההקמה של הפרויקט ו/או חלק ממנו מאובדן ו/או נזק לרכוש בגין מקרה ביטוחי פתאומי ובלתי צפוי.
  • ביטוח כלפי צד שלישי – מרכיב ביטוחי המיועד לצרכי כיסוי אחריות המבוטח בגין נזקי גוף ו/או רכוש לצד שלישי וזאת לנוכח התרחשותו של מקרה ביטוחי תאונתי אשר אירע במהלך ביצוע העבודות וכתוצאה ישירה מהן.
  • ביטוח חבות מעבידים – מרכיב ביטוחי המיועד לצרכי כיסוי אחריות המבוטח בגין תביעות עובדים לאורך שלבי עבודתם בפרויקט.
  • ביטוח צמ"ה – מרכיב ביטוח המיועד לצרכי כיסוי של כל הציוד המכאני הנדסי המשמש לצורך ביצוע עבודות בפרויקט.
  • ביטוח אובדן רווחים  לפרויקט
  • ביטוח אחריות המוצר
ומרכיבי ביטוח נוספים אותם ניתן להתאים באופן פרטני למאפייני והיקפי הפרויקט שלגביו נדרשות עבודות קבלניות כאלו ואחרות.

חשוב לציין שביטוח עבודות קבלניות מותאם לכל סוגי הפרויקטים בענף הבנייה והשיפוץ, לרבות, עבודות הקמה ובנייה של מבני מגורים/מבני מסחר/מבני תעשייה/מבני משרדים/בתים פרטיים, עבודות הנדסה אזרחיות, הקמת שדות סולאריים ופרויקטים נוספים בענף הבנייה והשיפוץ.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ביטוח צד ג' לרכב